CV

 

Uddannelse:
1984/89: HH i 1984 og HD i regnskabsvæsen i 1989
1990-93: Cand. Merc. i revision – nomineret til 4 år blev færdiggjort på 3 år
1995: Statsautoriseret revisor
1984-2004: Omfattende kursusaktivitet i PricewaterhouseCoopers (PwC)
2006-08: 2-årigt coachingforløb hos erhvervspsykolog Johnny Olsson, Viborg
2007: ”Hvordan håndterer du vanskelige personer?”
2008: ”Konflikthåndtering” - DI
2009-10: "Bestyrelsesuddannelse for finansielle virksomheder" - Finansrådet
2009: "Værdiansættelse af virksomheder" - PwC Academy
2009: "Lean i Administrationen" - PwC Academy
2012: ”Strategiimplementering i praksis” - AUC

Job:
1984: Startede som revisorelev hos PwC i Skive
1989-90: Udstationeret på New Zealand hos PwC
1998-2004: Partner i PwC (medlem af turn around gruppen i PwC i 6 år; HR-ansvarlig for 50 medarbejdere.)
2004-2008: Vestergaard A/S – Ejerleder i grossist- og produktionsvirksomhed
2004-: Bestyrelsesarbejde
2008-: Buhl Advice A/S
 

 

Netværk:

Partner i ASNET - professionelt bestyrelsesarbejde


Frivilligt arbejde:
2008- 13: Formand for Skive Gymnastikforening
2010-:      Medlem af Skivehus Rotary Klub

Privat:
Familie: Siden 1990 gift med Mona, der er kunstmaler og har sit eget ”Galleri M” – www.gallerim.dk
Vi har to dejlige piger.
Fritid: Rejser, golf og anden motion