Ejerledertiden

Medejer og direktør for grossist- og produktionsvirksomhed i Viborg – fire særdeles lærerige og travle år, hvor jeg bl.a.
 • gennemførte en omfattende turn around proces – herunder
  • opbygning af overbliksgivende ledelsesværktøjer
  • sanering af kunder på baggrund af en ABC-analyse på indtjening pr. kunde
  • væsentlig lagerreduktion – oprydning i dårligt sælgende varer og stram indkøbsstyring
  • indførelse af trådløst logistiksystem med væsentlige tidsmæssige besparelser til følge
  • reel produktionsstyring og -planlægning – væsentligt forbedret økonomi i produktionen
 • fik tilkøbt to virksomheder, der begge blev flyttet til Viborg
 • fik samlet lagrene til én lokation – mod tidligere fem-seks lokationer
 • fik gjort organisationen klar til vækst – bl.a. via etablering af en ledergruppe
 • fik indført IT på alle arbejdspladser – herunder mail og internetadgang
 • fik etableret to hjemmesider til virksomhedens to forretningsområder
 • fik motiveret medarbejdere via dialog og informering
  • fra overvågning til uddelegering –  fra ”ikke tør tage ansvar” til at ”tør tage ansvar”
  • fra problemer til udfordringer – fra negativ kommunikation til værdibaseret dialog
 • fik etableret et succesfuldt privat afklaringsværksted, hvor primært borgere på sygedagpenge får afklaret deres aktuelle arbejdsevne. I september 2008 var der ca. 20 borgere i arbejdsmæssig afklaring, og firmaets sidegevinst var væsentlig reduktion af egne produktionsomkostninger
 • oplevede væsentlig vækst i perioden – fra ca. 35 til ca. 100 mand