Bestyrelsesmedlem/rådgiver

Eksempler på løste opgaver – primært for Ejerledet virksomheder
 • sparring med den daglige ledelse – alt fra daglige driftsmæssige udfordringer til større strategiske beslutninger
 • bestyrelsesarbejde – skabe en røde tråd fra bestyrelsesarbejdet over direktionen til ledergruppen ud til hele personalet med en skarp prioritering af de projekter, der igangsættes
 • få skabt en fælles forståelse for firmaets situation med udgangspunkt i analyse af firmaets styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse)
 • strategiproces, så vi får sat målet og dermed ved, hvilken vej vi vil – herunder involvering af medarbejderne
 • omfattende selskabsmæssige omstruktureringer
 • krisestyring – herunder
  • tilpasning af virksomheden – fokus på overskudsgivende aktiviteter og nedlukning af øvrige
  • tilpasning af organisation
  • fremskaffelse af likviditet og gældsomlægning
  • tilførsel af kapital fra fremmede investorer
  • gennemførelse af omkostningsbesparende effektivisering
 • effektivisering af rutiner samt indførelse af overbliksgivende ledelsesværktøjer
 • optimering af indkøbsrutiner – herunder implementering af værktøjer hertil
 • implementering af e-handelsløsning – fra valg af løsning over forhandling med leverandør til selve implementeringen
 • plan for hvad der skal ske, hvis en virksomhed mister en nøgleperson
 • medlemsskab af revisionsudvalg